Nic tak nie poprawi Twojego samopoczucia, jak wypoczynek na Drewnianym Tarasie.

Wykonane tarasy Bangkirai bloczki betonowe

fffoto: 

Wykonane tarasy z drewna egzotycznego Bangkirai

Efekt końcowy realizacji dwóch tarasów drewnianych z drewna egzotycznego Bangkirai.

Podstawą wykonanych drewnianych tarasów były bloczki betonowe ustawione punktowe na podmurówce z chudego betonu. Jednym słowem jest to taras samonośny na gruncie, ponieważ przed naszym wykonaniem na miejscu tarasu znajdowała się tylko trawa.

Na bloczkach betonowych rozłożona została geowłóknina, aby przez szczeliny między- deskowe nie rosły chwasty. Na bloczkach betonowych ułożone następnie zostały kontr-legary z Modrzewia Syberyjskiego 50 x 150 mm. Kontr- legary zostały docięte na pile wzdłużnej, po to aby na nich był już zachowany niezbędny spadek. Pod kontr-legarami punktowo zostały przymocowane podkładki gumowe EPDM firmy Re-Schraub izolujące drewno od wilgoci.

Poprzecznie do kontr-legarów zamocowane zostały legary z Robinii 43 x 63 mm tworząc w ten sposób "kratownicę". Do legarów zostały zamocowane prostopadle deski tarasowe z drewna egzotycznego Bangkirai 25 x 145 mm. Przed zastosowaniem specjalnych wkrętów do tarasów Re-Schraub 5 x 60 mm w deskach zostały nawiercone i wyfrezowane otwory pod wkręty.

Końcowy etap montażu tarasu do dwukrotne krycie olejem Koralan. Olej ten chroni deskę przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych opóźniając proces patynowania drewna. Montaż tarasu odbywał się w temperaturze około 10 stopni Celsjusza, zatem z tarasu można było korzystać dopiero po 48 godzinach.