Nic tak nie poprawi Twojego samopoczucia, jak wypoczynek na Drewnianym Tarasie.

Układanie bloczków betonowych

fffoto: 

Przed zabraniem się do prac należy sprawdzić podłoże na którym bloczki te będą stawiana. Wymagane jest stabilne podłoże, zatem należy dokopać się do warstwy piasku, który łatwo przepuszcza wodę. Następnie należy nasypać odpowiednią ilość chudego betonu, postawić bloczek o wymiarach 30 x 30 x 10 cm i opsypać go chudym betonem dookoła. Teraz pozostaje już tylko wypoziomować bloczek betonowy do upragnionej przez nas wysokości.

Jeżeli podłoże jest wystarczająco stabilne i twarde, bloczki mogą zostać położone bezpośrednio na nim. Należy jednak mieć na uwadze zachowanie jednakowego poziomu bloczków, zatem w kilku miejscach niezbędne może okazać się podsypanie pewnej ilości chudego betonu.

Bloczki układane są w rzędach. Odległość pomiędzy poszczególnymi rzędami zależy od wymiarów legarów, a pomiędzy kolejnymi bloczkami w rzędzie od wymiarów stosowanego drewna konstrukcyjnego. Przykładowo, jeżeli korzystamy z kantówek z Modrzewia Syberyjskiego o wymiarach 150 x 50 mm kładzionych na sztorc odległość, odległość pomiędzy środkami bloczków betonowych wynosi 2 m. Natomiast przy legarach modrzewiowych o wymiarach 43 x 68 mm kładzionych na leżąco odległość pomiędzy kolejnymi rzędami bloczków wyniesie 80 cm.