Nic tak nie poprawi Twojego samopoczucia, jak wypoczynek na Drewnianym Tarasie.

Sposób łączenia legarów z kontr-legarami

fffoto: 

Właściwe mocowanie legarów i kontr-legarów.

Kontr- legary z Modrzewia Syberyjskiego 50 x 150 mm mocowane są do kotew za pomocą śrub zamkowych. Do kontr- legarów przytwierdzane są legary o przekroju poprzecznym 43 x 68 mm również z Modrzewia Syberyjskiego za pomocą ocynkowanych kątowników.

Konstrukcja podbudowy tarasu musi być stabilna i przewiewna dla utrzymania prawidłowej cyrkulacji powietrza a co za tym idzie wydłużenia trwałości drewnianego tarasu. Ważnym jest, aby taras drewniany o powierzchni poniżej 100 m2 mocowany był za pomocą kołków rozporowych do podłoża. Mamy wtedy pewność, że konstrukcja nie przesunie się.