Nic tak nie poprawi Twojego samopoczucia, jak wypoczynek na Drewnianym Tarasie.

Podbudowa tarasu- kontrlegary

fffoto: 

W przypadku tarasu samonośnego na gruncie, bardzo często konieczna jest podbudowa z legarów i kontr- legarów aby nawiązać do wysokości drzwi tarasowych. Jako kontr- legary nadaje się drewno iglaste, takie jak na przykład Modrzew Syberyjski. Używane przez nas drewno konstrukcyjne jest w wymiarach 50 x 150 x 6000 mm.
W przypadku każdego tarasu, który nie znajduje się pod dachem niezbędne jest zastosowanie spadku w wysokości 1-2 cm na każdy metr długości tarasu. Spadek ten można już wykonać ścinając o odpowiednią wartość pod kątem kontr- legary. Jest to rozwiązanie łatwe i stosunkowo szybkie. Dzięki temu nie ma już konieczności używania podkładek pod legary w celu zachowania założonego spadku.
Kontr- legary mocowane są do bloczków betonowych za pomocą kątownika i kołków rozporowych. Mocowanie jest konieczne, aby kontrukcja tarasu nie przesuwała się w przyszłości w związku z użytkowaniem. Jeżeli powierzchnia tarasu jest większa niż 100 m2, nie ma już tego wymagania, ponieważ waga tarasu wraz z kontrukcją jest wystarczająca, aby był on stabilny.